радиоэлектронные помехи

радиоэлектронные помехи
radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Elektromagnetinės ir akustinės bangos, trukdančios REP darbą. Radioelektroniniai trukdžiai būna: elektromagnetiniai, akustiniai, radijo dažnio, šviesos ir triukšminiai; aktyvieji ir pasyvieji; tyčiniai ir netyčiniai; imituojamieji, klaidinamieji ir maskuojamieji; abipusiai, atsakomieji, kryptingieji, šliaužiamieji, taiklieji, užtvariniai ir kt. atitikmenys: angl. electronics jamming rus. радиоэлектронные помехи

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Радиоэлектронные помехи — непоражающие электромагнитные (акустические) излучения, которые ухудшают качество функционирования радиоэлектронных средств (РЭС), оружия, военной техники, объектов экономики и инфраструктуры. В зависимости от видов излучаемых волн Р.п.… …   Словарь черезвычайных ситуаций

  • Радиоэлектронные помехи — мешающее воздействие энергии электромагнитных и акустических излучений, которое ухудшает показатели качества функционирования радиоэлектронных средств. Могут быть электромагнитными и акустическими, непреднамеренными и преднамеренными, активными и …   Словарь военных терминов

  • Радиоэлектронные помехи —    непоражающие электромагнитные (акустические) излучения, которые ухудшают качество функционирования РЭС, оружия, военной техники, объектов экономики и инфраструктуры …   Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

  • взаимные радиоэлектронные помехи — abipusiai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Netyčiniai trukdžiai, atsirandantys kartu dirbant įvairioms REP. atitikmenys: angl. intercross electronics jamming rus. взаимные радиоэлектронные помехи …   Artilerijos terminų žodynas

  • непреднамеренные радиоэлектронные помехи — netyčiniai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dirbtiniai trukdžiai, neskirti REP darbui specialiai trukdyti. Tai vienas kitam trukdančių siųstuvų, elektros ir elektroninių įrenginių generuojami trukdžiai (pramoniniai …   Artilerijos terminų žodynas

  • акустические радиоэлектронные помехи — akustiniai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Akustines bangas priimančių, stiprinančių ir keičiančių REP trukdžiai. Akustiniai radioelektroniniai trukdžiai, kuriami vandenyje, vadinami hidroakustiniais RET.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • активные радиоэлектронные помехи — aktyvieji radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialiai trukdžių šaltinio generuojami arba REP signalų retransliavimo metu atsirandantys trukdžiai. Jie būna moduliuoti ir nemoduliuoti, nuolatiniai ir impulsiniai.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ответные радиоэлектронные помехи — atsakomieji radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tyčiniai RET, siunčiami tik pagavus slopinamos REP signalą. atitikmenys: angl. repeater electronics jamming rus. ответные радиоэлектронные помехи …   Artilerijos terminų žodynas

  • заградительные радиоэлектронные помехи — užtvariniai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tyčiniai RET, kurių dažnių spektras gerokai viršija REP naudingojo signalo dažnių juostą. Tokie RET leidžia vienu metu slopinti daug REP tiksliai nederinant dažnių.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • уводящие радиоэлектронные помехи — klaidinamieji radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tyčiniai atsakomieji RET taikymo sistemų darbui trukdyti: pateikti imtuvams klaidingus taikinio greičio, atstumo, krypties duomenis. atitikmenys: angl. deception… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”